BG

Site map

Card Bobev

Arch. Ivan Bobev Executive Manager in NCRD since Sept. 2022 Education: Architecture - University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia. Experience and qualifications: Lecturer at the Faculty...

Clients

National level   Ministry of Regional development and Public Works Ministry of Agriculture and Food Ministry of Economics and Energy   District level   Regional Administration Varna Regional Administration Sliven Regional...

GIS and Data Bases

Разработване и поддържане на ГИС и бази данни за територията: Тази дейност е пряко свързана към и необходима за почти всички проекти, разработвани в НЦТР. Центърът разполага с богата информационна база за територията на страната, която непрекъснато се актуализира. За ...

Integrated Planning

2011 Evaluation of regional demography and housing fund to 01-02-2011, of daily work and recreation and communal trips to the regions and localities in the Municipality of Sofia.    

International Activities

Международна дейност и проекти: Националниятцентър за териториално развитие (НЦТР) ЕАД през годинитее изпълнявал и участвал в редица международни проекти, свързани с основните си сфери на дейност. Под различните си имена, центърът е изпълнявал самостоятелно, като част о...

International Projects

2011 Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния.Анализи и презентационни материали. 2002 Програма за Трансгранично сътрудничество България-Румъния Програма за Трансгранично съ...

Maritime Spatial Plan of the Republic of Bulgaria for the period 2021 – 2035

< Back to Strategies and regional planning < Back to Spatial and Urban Planning < Back to Projects by years Maritime Spatial Plan of the Republic of Bulgaria for the period 2021 – 2035 Project is performed under contract № РД-02.29.198 / 25....

Master Plan of Pamporovo Resort

< Back to Spatial and Urban Planning < Back to Projects by years Socio-economic analysis of the regions in the republic of Bulgaria Commissioned by: Chepelare Municipality The main aim of the contract is to take into account the changes...

National Concept for Spatial Development of the Republic of Bulgaria for the period 2013 – 2025

Name: National Concept for Spatial Development of the Republic of Bulgaria for the period 2013 – 2025 Funding: Ministry of Regional Development and Public Works Years: 2012-2014 Team: Prof. Dr. Arch. Vesselina Troeva, A...

National Housing Strategy

National Housing Strategy Presentation of National Housing Strategy, 15.02.2017

Projects by years

2019 Maritime Spatial Plan of the Republic of Bulgaria for the period 2021 – 2035 Master Plan of Pamporovo Resort 2018 Socio-economic analysis of the regions in the republic of Bulgaria 2017 2016 2015 2014 Концепция за туристи...

Socio-economic analysis of the regions in the republic of Bulgaria

< Back to Strategies and regional planning < Back to Projects by years Socio-economic analysis of the regions in the republic of Bulgaria Contract: № РД-02-37-76/30.07.2018 г. Commissioned by the Ministry of Regional Development and ...

Urban Planning

Градско планиране обхваща дейности, свързани с произтичащите от Закона за устройство на територията документи. Териториалният обхват на тези дейности обикновено е в рамките на една или няколко общини, населени места или техни обособени части. Най-...

Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина”

Наименование: Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина” Възложител: Министерство на финансите Година: 2011 г. Авторски колектив: aрх. Камелия Пешунова - ръководител aрх. Пламен Ценов, инж. Илиана Гергинска, инж. Бойко Марк...

Граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш”

Наименование: Граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш” Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Година: 2011 г. Авторски колектив: арх. Камелия Пешунова - ръководител арх. Пламен Ценов, инж. Или...

Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”

Наименование: Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка” Фаза: Възложител: Община Стара Загора Ра...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич.Финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич.Финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Година: 2012 г. Авторски колектив: ...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София.Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Наименование: Интегриран план за градско възстановяване развитие на гр. София.Финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Възложител: Столична община Година: 2012 г. Авторски колектив: От НЦТР ЕАД: проф. д-р арх. Веселина Т...

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище.Финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.

Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище.Финансиран от ОП „Регионално развитие" 2007 - 2013 г. Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Година: 2012 г. ...

Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари

Наименование: Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари Фаза: Окончателен проект (Предадена) Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Разположение: България, области, общини, градове и ...

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг)

Наименование: Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг) Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Година: 2011 г. Авторски колектив: Димитър Димитров, арх. Стойчо Мот...

Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.

Наименование: Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г. Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Година: 2011 г. Авторски колектив: Арх. Петко Еврев, проф. ...

Областна стратегия за развитие на област София-град за периода 2014-2020 г.

Наименование: Областна стратегия за развитие на област София-град за периода 2014-2020 г. Възложител: Областна администрация на София град Година: 2013 г. Авторски колектив: проф. д-р арх. Веселина Троева – ръководител ...

Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020

Наименование: Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 Фаза: Съгласувана на Регионален съвет и приета от Областен съвет за развитие на 3.06.2013 г. Възложител: Областна администрация на Стара Загора...

Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020

Наименование: Областна стратегия за развитие на област Стара Загора за периода 2014-2020 Възложител: Областна администрация на Стара Загора Година: 2013 г. Авторски колектив: арх. Стойчо Мотев, ик. геогр. Димитър Димитр...

Общ устройствен план на гр. Кърджали

Наименование: Общ устройствен план на гр. Кърджали Възложител: Община Кърджали Година: 2011 г. Авторски колектив: aрх. Ив. Димчев - ръководител Нов устройствен план, който ще замени действащият от 1971 г. ...

Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия

Наименование: Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия Фаза: Предварителен проект Възложител: Община Самоков Разположение: Град Самоков и крайградската територията, в която попадат части от землищ...

Общ устройствен план на град Чирпан

Наименование: Общ устройствен план на град Чирпан Фаза: Предварителен, окончателен проект Възложител: Община Чирпан Разположение: Област Стара Загора, община Чирпан, град Чирпан Обща площ: 7280 ха Година: 2012 г. ...

Общ устройствен план на община Благоевград

Наименование: Общ устройствен план на община Благоевград Фаза: Окончателен проект Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, община Благоевград Разположение: Община Благоевград Обща пл...

Общ устройствен план на Стара Загора и крайградска територия

Наименование: Общ устройствен план на Стара Загора Фаза: Предварителен проект Възложител: Община Стара Загора Разположение: Град Стара Загора и крайградската територия. Обща площ: 23 493.85 xa Година: 2010 г....

Общ устройствен план Община Долна баня

Наименование: Общ устройствен план Община Долна баня Фаза: Предварителен проект Възложител: Община Долна баня Разположение: Община Долна баня, е разположена в югоизточната част на Софийска област. От север община Долна баня е ...

Общ устройствоен план на курорт "Язовир Батак"

Наименование: Общ устройствоен план на курорт "Язовир Батак" Фаза: Предварителен проект Възложител: Община Батак Разположение: Курорт язовир „Батак” е разположен в западните Родопи, община Батак, Област Пазарджик. Отстои на 4 км о...

Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Наименование: Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ) Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Година: 2011 г. Авторски колектив: Арх. Петко Еврев, проф. д-р арх. В...

Оценка на регионалното демографско състояние и жилищен фонд към 1.02. 2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община.

Наименование: Оценка на регионалното демографско състояние и жилищен фонд към 1.02. 2011 г. , на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община. Възложител: ОП "Софпроект" - ОГП Година: 2...

План за развитие на община Стара Загора

Наименование: План за развитие на община Стара Загора Възложител: Община Стара Загора Година: 2005 г. Авторски колектив:  ...

План за улична регулация на k.k.“Чайка”, Община Варна

Наименование: План за улична регулация на k.k.“Чайка”, Община Варна Фаза: ПУР-еднофазно Възложител: Община Варна Разположение: Община Варна, СО “Чайка”; при граници: север-м. „Баба Алино“, к.к.”Златни пясъци”и к.к.“Ривиера“;запа...

План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна

Наименование: План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна Фаза: ПУР-еднофазно Възложител: Община Варна Разположение: Община Варна, СО “Зеленика”; при граници: север и запад - ДГФ /ПИ 11, ПИ 13 и масив 10 и 75 по КВС/, юг –н...

Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера”

Наименование: Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера” Възложител: Община Смолян Разположение: Община Смолян, КТЯ „Смолянски езера” Обща площ: 635 ха Година: 2011 г. Авторски колек...

Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни Подробни устройствени планове, съгласно определена схема.(

Наименование: Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни Подробни устройствени планове, съгласно определена схема. Възложител: Направл...

ПРЗ - ТЕЦ Марица Изток 3

Наименование: ПРЗ - ТЕЦ Марица Изток 3 Възложител: ЕНЕЛ – Марица Изток 3 - АД Разположение: Община Гълъбово, град Гълъбово Обща площ: 120 ха Година: 2011 г. Авторски колектив: арх. Ира Кънева - ръководител ...

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак”- Благоевград

Наименование: ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак”- Благоевград Фаза: ПРЗ-Актуализация-еднофазно Възложител: Община Благоевград Разположение: Община Благоевград, град Благоевград, местност ж.к. “Ален мак”; при граници:изток-ж....

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград

Наименование: ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград Фаза: ПРЗ-Актуализация-еднофазно Възложител: Община Благоевград Разположение: Община Благоевград, град Благоевград, местност ж.к. “Еленово 1”; при граници: изток ...

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 2”- Благоевград

Наименование: ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 2”- Благоевград Фаза: ПРЗ-Актуализация-еднофазно Възложител: Община Благоевград Разположение: Община Благоевград, град Благоевград, местност ж.к. “Еленово 2”; при граници: север-...

ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Орлова чука” – Благоевград

Наименование: ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Орлова чука”- Благоевград Фаза: ПРЗ-Актуализация-еднофазно Възложител: Община Благоевград Разположение: Община Благоевград, град Благоевград, местност ж.к. “Орлова чука”; при граници: изток-у...

ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част

Наименование: ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част Възложител: Община Пазарджик Разположение: Град Пазарджик – западната част на града. Обща площ: 106 ха ( Запад I – 52 ха, Запад II – 54 ха) Година: 2011 г. ...

ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”-5 м.р.

Наименование: ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”-5 м.р. Фаза: Възложител: Столична Община Разположение: ж.к.”Люлин-5м.р.” се намира в югозападната част на Район „Люлин”, град Со...

Стратегия за развитие на област Варна

Наименование: Стратегия за развитие на област Варна Възложител: Област Варна Година: 2005 г. Авторски колектив:  ...

Стратегия за Регионално развитие на Република България

Наименование: Стратегия за Регионално развитие на Република България Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството Година: 2004 г. Авторски колектив: 2004 г.  ...

Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния.Анализи и презентационни материали.

Наименование: Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния.Анализи и презентационни материали. Фаза: Втора фаза на проекта Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройство...

Териториалното и селищното устройство на Р. България до 2010 г. и след нея (Стратегия за териториално развитие на Р. България)

Наименование: Териториалното и селищното устройство на Р. България до 2010 г. и след нея (Стратегия за териториално развитие на Р. България) Възложител: Година: 1994 г. Авторски колектив: Н. Григоров.   Изда...

За нас

History of NCRD Experts Our clients National Centre for Regional Development (NCRD) is a consulting company in a fields of regional and spatial planning, urban design and many related issues under procurement of Ministry of...

History of NCRD

Като рожденна дата на сегашният Национален център за териториално развитие може да смята 1976 година, когато за научното и проектно обслужване на националния комплекс “Строителство”, с РМС 76/9.04.1976 г., при Министерството на строежите и архитектурата се съ...

Дейности

Regional planning Urban planning International activities GIS and Data Bases National Centre for Regional Development, under various names, exist for more than 60 years. During this period NCRD has changed a few names, but...

Regional Planning

Регионалното планиране е една от основните дейности на НЦТР – ЕАД. В последните години oбхваща дейности, свързани с изискваните от Закона за регионално развитие документи, а именно разработването на общински планове за развитие, областни стратегии, пла...

Spatial and Urban Planning

2019 Maritime Spatial Plan of the Republic of Bulgaria for the period 2021 – 2035 Master Plan of Pamporovo Resort 2014 Общ устройствен план (ОУПО) на община Малко Търново 2013 Планово задание з...

Проекти

Strategies and regional planning Spatial and Urban Planning International projects Projects by years National Centre for Regional Development was founded more than 60 years ago. During this period NCRD has changed a few names,...

Проекти

2019 Maritime Spatial Plan of the Republic of Bulgaria for the period 2021 – 2035 2018 Socio-economic analysis of the regions in the republic of Bulgaria 2017 2016 2015 2014 Концепция за туристи...

Екип

Arch. Ivan Bobev Executive Manager Arch. Detelina Toteva Apostolova Chief Expert "Regional and spatial planning, urban design" Emil Nikitov Chief Expert "Regional analysis, ecology and environmental...

Публикации

Publications for NCRD in the media 29-07-2014 По повод на разработваната Концепция за туристическо райониране на България (съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски) Електронно издание на вестник „Днес“ 21-11-2013 По повод ...

Новини

Нов сайт на Национален център за териториално развитие ЕАД 01.12.2014 г. Добре дошли в обновения сайт на Национален център за териториално развитие ЕАД. Освен променената визия в него ще намерите и по-подробна информация за нашата дейност, прое...

Контакти

Contact us: Tel:02/9 800 308, Fax: 02/9 800 312 email: office@ncdrhp.bg, regdev@ncrdhp.bg Address: 16-20 Alabin Str., Sofia 1000, Bulgaria