ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г.

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 2025 г. е средносрочен стратегически документ, който дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на секторните политики. Заедно с Националната стратегия за регионално развитие 2012 – 2022 г. тя е основен документ в най-новото ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво пространствено, икономическо и социално развитие.

Презентация на НКПР

Презентация на НКПР на Пролетна Конференция на METREX, Lombardia, Milano EXPO 2015, 6-8 May 2015

Представяне на НКПР на изложба “Градът”, София, октомври, 2013 г.

Семинар за представяне на резултатите от Етап 3:
Презентации

Семинар за представяне на резултатите от Етап 2:
Презентации

Семинар за представяне на резултатите от Етап 1:
Презентации:

Други междинни резултати и документи:

Година:
2012-2014

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
проф. д-р арх. Веселина Троева

Екип:
арх. Петко Еврев
арх. Стойчо Мотев
проф. Нено Димов
инж. Христо Дечев
инж. Светла Василева
Стойко Дошеков
Димитър Димитров
Емил Никитов
Миряна Йорданова
Мария Новакова
арх. Ирина Ангелова
урб. Бойко Керемекчиев
инж. Диана Антонова
инж. Наталия Денева
инж. Надежда Ярловска
Вероника Пенкова

Външни препратки:
Пълният текст на документа е достъпен на уеб страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството