ENG

< За нас

Годишни финансови отчети – публикуване

2015 г.

Публикувано на 29.06.2016 г. 16:44 ч.

1. „СОФИЯ XXI“ ДЗЗД
ЕИК 176243365

2. „ТЪРГОВИЩЕ 2020“ ДЗЗД
ЕИК 176300389

3. „ДОБРИЧ 2020“ ДЗЗД
ЕИК 176300407

4. „Обединение Горна Оряховица 2020“ ДЗЗД
ЕИК 176697542

 

Финансови отчети за 4-то тримесечие 2016 г. – към 31.12.2016 г.

(по формуляри на Комисията за финансов надзор)
Публикувано на 30.01.2017 г. 15:18 ч.

Пояснителни бележки към финансов отчет (електронно подписани)

Финансов отчет за 4-то тримесечие на 2016 г. – към 31.12.2016 г. (елктронно подписан)

 

Годишен финансов отчет на НЦТР – ЕАД за 2016 г.

Публикувано на 29.03.2017 г. 15:47 ч.

Финансов отчет с приложения (електронно подписани файлове)

 

Публично уведомление за финансовото състояние на НЦТР – ЕАД, ЕИК 130175896 към 31.03.2017 г. (Първо тримесечие на 2017 г.)

Публикувано на 28.04.2017 г. 12:24 ч.

Финансов отчет с пояснения и приложения

 

Публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО) за 2016 г.

Публикувано на 20.06.2017 г. 13:11 ч.

1. „СОФИЯ XXI“ ДЗЗД
ЕИК 176243365

2. „ТЪРГОВИЩЕ 2020“ ДЗЗД
ЕИК 176300389

3. „ДОБРИЧ 2020“ ДЗЗД
ЕИК 176300407

4. „Обединение Горна Оряховица 2020“ ДЗЗД
ЕИК 176697542

Забележка: Дружествата са без дейност през 2016 г.

 

Финансови отчети на НЦТР – ЕАД, ЕИК 130175896, за 1-во шестмесечие 2017 г.

Публикувано на 29.07.2017 г. 10:56 ч.

Финансов отчет с приложение

Финансов отчет с приложение, електронно подписан

 

Декларации за предприятия без стопанска дейност за 2017 г. към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ

Публикувано на 30.03.2018 г. 17:42 ч.

1. „ДОБРИЧ 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300407
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2017 г.

2. „СОФИЯ XXI“ ДЗЗД ЕИК 176243365
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2017 г.

3. „Търговище 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300389
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2017 г.

4. „Обединение Горна Оряховица“ ДЗЗД ЕИК 176697542
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2017 г.

5. „Заедно за община Пазарджик“ ДЗЗД ЕИК 177211178
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2017 г.

 

Оповестяване на декларациите на дружествата по ЗЗД, които са без стопанска дейност през 2018 година, както следва:

Публикувано на 27.03.2019 г. 17:01 ч.

1. „ДОБРИЧ 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300407
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2018 г.

2. „СОФИЯ XXI“ ДЗЗД ЕИК 176243365
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2018 г.

3. „Търговище 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300389
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2018 г.

4. „Обединение Горна Оряховица“ ДЗЗД ЕИК 176697542
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2018 г.

 

Годишен финансов отчет (ГФО) на ДЗЗД „Заедно за община Пазарджик“, ЕИК 177211178 за 2018 г.

Публикувано на 23.04.2019 г. 11:49 ч.

Финансов отчет с приложения

 

Оповестяване на декларациите на дружествата по ЗЗД, които са без стопанска дейност през 2019 година, както следва:

Публикувано на 30.06.2020 г. 17:20 ч.

1. „ДОБРИЧ 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300407
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2019 г.

2. „СОФИЯ XXI“ ДЗЗД ЕИК 176243365
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2019 г.

3. „Търговище 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300389
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2019 г.

4. „Обединение Горна Оряховица“ ДЗЗД ЕИК 176697542
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2019 г.

 

Годишен финансов отчет (ГФО) на ДЗЗД „Заедно за община Пазарджик“, ЕИК 177211178 за 2019 г.

Публикувано на 03.08.2020 г. 19:04 ч.

Финансов отчет с приложения

 

Оповестяване на декларациите на дружествата по ЗЗД, които са без стопанска дейност през 2021 година, както следва:

Публикувано на 21.06.2022 г. 19:40 ч.

1. „ДОБРИЧ 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300407
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2021 г.

2. „СОФИЯ XXI“ ДЗЗД ЕИК 176243365
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2021 г.

3. „Търговище 2020“ ДЗЗД ЕИК 176300389
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2021 г.

4. „Обединение Горна Оряховица“ ДЗЗД ЕИК 176697542
Декларация към Информационна система „Бизнес статистика“ на НСИ за 2021 г.

 

Годишен финансов отчет (ГФО) на ДЗЗД „Заедно за община Пазарджик“, ЕИК 177211178 за 2021 г.

Публикувано на 21.06.2022 г. 19:45 ч.

Финансов отчет с приложения

 

Оповестяване на декларациите на дружествата по ЗЗД, които са без стопанска дейност през 2022 година

Публикувано на 19.05.2023 г. 16:44 ч.

1. „СОФИЯ XXI“ ДЗЗД ЕИК 176243365