BG

Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния.Анализи и презентационни материали.

Наименование: Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния.Анализи и презентационни материали.
Фаза: Втора фаза на проекта
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Разположение: България, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия, Полша
Година: 2011 г.
Авторски колектив: Мария Новакова, Светла Василева, Емил Никитов, арх. Стойчо Мотев
 

МРРБ (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) е българският партньор по проект „Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния”. Проектът се координира от ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториално устройство”. Участници в проекта са държавите Чехия, Полша, Унгария, Словакия, България и Румъния. В края на първият етап от проекта е изготвен съвместен документ за пространствено развитие, който разглежда проблемите със съществуващите прекъсвания на урбанизационните и инфраструктурните оси.

През март 2010 г. Министрите отговорни за регионалното развитие на държавите участнички одобряват резултатите и дават препоръки за по нататъшното развитие на проекта, включително разширяване на изследваните теми (Фаза 2).

Националният център за териториално развитие (НЦТР) е разработил анализи и становища за територията на страната, като е събрал и обработил данни за техническа инфраструктура, околна среда, териториални бариери и социално-икономическо състояние за територията на Република България, спазвайки изискванията на партньорите по проекта.

За територията на проекта екипът е обобщил предоставената му от държавите участнички информация в областта на техническа инфраструктура.