BG

Стратегия за Регионално развитие на Република България

Наименование: Стратегия за Регионално развитие на Република България
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Година: 2004 г.
Авторски колектив: 2004 г.