BG

Стратегия за развитие на област Варна

Наименование: Стратегия за развитие на област Варна
Възложител: Област Варна
Година: 2005 г.
Авторски колектив: