BG
Наименование: Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера”
Възложител: Община Смолян
Разположение: Община Смолян, КТЯ „Смолянски езера”
Обща площ: 635 ха
Година: 2011 г.
Авторски колектив: арх. Камелия Пешунова – ръководител
арх. Пламен Ценов, инж. Илиана Гергинска, ик. Стойко Дошеков
 

Смолянските езера се намират в Букова планина, Западните Родопи, на север под Орфеевите скали и връх Снежанка. Пръснати са по левия склон на долината на Черна река, от Орфеевите скали до град Смолян.

Главната цел на ПУП на курортно-туристическо ядро Смолянски езера е създаването на оптимална пространствена и функционална структура за развитие, изграждане и комплексно устройство на туристическото ядро в хармонично единство на новите структури и дейности със съществуващите природни и антропогенни елементи при отчитане уникалността на средата в, в която те се развиват.