BG

План за развитие на община Стара Загора

Наименование: План за развитие на община Стара Загора
Възложител: Община Стара Загора
Година: 2005 г.
Авторски колектив: