BG

Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Наименование: Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Година: 2011 г.
Авторски колектив: Арх. Петко Еврев, проф. д-р арх. Веселина Троева, арх. Стойчо Мотев и др.

Извършена е оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията, като са направени предложения за промени в него.