BG

Нов сайт на Национален център за териториално развитие ЕАД

01.12.2014 г.

Добре дошли в обновения сайт на Национален център за териториално развитие ЕАД. Освен променената визия в него ще намерите и по-подробна информация за нашата дейност, проектите, които изпълняваме, екипът, който постоянно работи и все повече се подмладява, както и друга полезна информация.

Прочети повече

НЦТР – ЕАД предаде предварителен проект на Общ устройствен план на община Кюстендил.

01.12.2014 г.

НЦТР – ЕАД предаде предварителен проект на Общ устройствен план на община Кюстендил.

Прочети повече

НЦТР – ЕАД спечели конкурса за разработване на Общ устройствен план на община Троян

01.08.2014 г.

НЦТР – ЕАД спечели конкурса за разработване на Общ устройствен план на община Троян. Колективът е съставен от експерти на Центъра и външни сътрудници под ръководството на проф.д-р.арх. Веселина Троева.

Прочети повече

НЦТР – ЕАД съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски успешно завърши задачата „Концепция за туристическо райониране на България“

27.07.2014 г.

НЦТР – ЕАД съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски успешно завърши задачата „Концепция за туристическо райониране на България“.

Прочети повече

НЦТР – ЕАД спечели конкурса за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица.

07.07.2014 г.

НЦТР – ЕАД спечели конкурса за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица.

Прочети повече


НЦТР – ЕАД предаде предварителен проект на Общ устройствен план на община Кюстендил

01.12.2014 г.

НЦТР – ЕАД предаде предварителен проект на Общ устройствен план на община Кюстендил.НЦТР – ЕАД съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски успешно завърши задачата „Концепция за туристическо райониране на България“

27.07.2014 г.

НЦТР – ЕАД съвместно с експерти от ГГФ – СУ „Св. Кл. Охридски успешно завърши задачата „Концепция за туристическо райониране на България“.


НЦТР – ЕАД спечели конкурса за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица

07.07.2014 г.

НЦТР – ЕАД спечели конкурса за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на (ИПГВР) на гр. Горна Оряховица.