BG

International Projects

2011
Съвместен документ за пространствено развитие на държавите от Вишеградската четворка, България и Румъния.Анализи и презентационни материали.

2002
Програма за Трансгранично сътрудничество България-Румъния
Програма за Трансгранично сътрудничество България-Гърция