BG

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич.Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Наименование: Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич.Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Година: 2012 г.
Авторски колектив: