BG

Spatial and Urban Planning

2019
Maritime Spatial Plan of the Republic of Bulgaria for the period 2021 – 2035
Master Plan of Pamporovo Resort

2014
Общ устройствен план (ОУПО) на община Малко Търново

2013
Планово задание за ОУП на община Чирпан 2014-2020 г.
Изготвяне на бюджетна част към инвестиционната програма на гр. Велико Търново
Концепция за пространствено развитие и техническа помощ за отразяване на препоръки по съгласувания на ОУП на община Велинград
Общ устройствен план на община (ОУПО) Панагюрище
Общ устройствен план на община (ОУПО) Велинград
Планово задание за ОУП на община Омуртаг
Планово задание към Общ устройствен план на община Сливо поле, включващо Аналитична част и Опорен план
Концепция за пространствено развитие на община Полски Тръмбеш
Проект за изменение на ОУП на община Благоевград чрез устр. проучвания за обосновано разширение на указани урбанизираните територии в землището на гр. Благоевград

2012
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. София. Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище. Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич. Финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.
Общ устройствен план на град Чирпан
Общ устройствен план (ОУПО) на община Асеновград
Общ устройствен план (ОУПО) на община Пещера

2011
Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина”
Граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш”
Общ устройствен план на гр. Кърджали
ПРЗ – ТЕЦ Марица Изток 3
Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в зоните, определени за разработване на цялостни Подробни устройствени планове, съгласно определена схема.
Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера”
ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част
Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Оценка на регионалното демографско състояние и жилищен фонд към 1.02.2011 г., на ежедневните трудови и културно-битови пътувания към районите и населените места в Столична община

 

2010
Общ устройствоен план на курорт “Язовир Батак”
Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия
Общ устройствен план на община Благоевград
Общ устройствен план на Стара Загора и крайградска територия
Общ устройствен план Община Долна баня
ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”-5 м.р.
Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”
Общ устройствен план на град Шумен
Общ устройствен план на град Кърджали
Общ устройствен план на град Чирпан, 2010 г.

2009
ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак”- Благоевград
ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Орлова чука”- Благоевград
ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград
ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 2”- Благоевград
План за улична регулация на k.k.“Чайка”, Община Варна
План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна

2008
Общ устройствен план на община Благоевград
Общ устройствен план на община Велинград

2007
Общ устройствен план на община Варна (в консорциум)
Общ устройствен план на община Аврен