BG

Граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш”

Наименование: Граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш”
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Година: 2011 г.
Авторски колектив: арх. Камелия Пешунова – ръководител
арх. Пламен Ценов, инж. Илиана Гергинска, инж. Бойко Марков, инж. Любомир Симеонов

Граничен контролно пропускателен пункт Салаш – Ново село е с функция на граничен контрол за външна за Европейския съюз граница. Разположен е в района на Община Белоградчик, по път с направление Белоградчик – Салаш – Ново корито.

Основните дейности на територията на ГКПП:

- граничен контрол;

- митнически контрол;

- административно, техническо и стопанско обслужване на основните дейности;

- обслужващи дейности, свързани с преминаващите пътници и МПС;

- социално битово обслужване на постоянно заетия персонал.