BG

GIS and Data Bases

Разработване и поддържане на ГИС и бази данни за територията: Тази дейност е пряко свързана към и необходима за почти всички проекти, разработвани в НЦТР. Центърът разполага с богата информационна база за територията на страната, която непрекъснато се актуализира. За някои от показателите се поддържат серии от статистически данни в електронен вид от 1986 г. насам. Дълго време НЦТР (в предишните си наименования) е поддържал на хартиен носител „дежурна карта“, в която са нанасяни различни изменения и резултативни данни от проекти и нормативни изменения, касаещи конкретни територии.

В днешно време, НЦТР-ЕАД използва възможностите на съвременните технологии за съхраняване и обработка на данни за територията, а именно ГИС базирани решения и технологии. Геоинформационните технологии са естествена среда за разработване на специфичните проекти, предмет на дейност на Центъра. Към днешна дата Центърът поддържа лицензи за базови ГИС продукти на водещи фирми и някои специфични техни разширения. Използвайки тези платформи, както и други специализирани за разработка на бази данни приложения, НЦТР може да се похвали с една доста богата и структурирана база от данни за дейността си.

 

Back