ENG

Национална жилищна стратегия на Република България, 2017 г.

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Национална жилищна стратегия на Република България, 2017 г. (в процес на реализация)

Националната жилищна стратегия на Република България, заедно с пакет програми за нейната реализация, се разработва по силата на договор № РД-02-29- 6/20.01.2017 г. между НЦТР – ЕАД и Възложител Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Стратегията се разработва сега, поради изтичането на срока на действие на предходната стратегия (от 2004 г.) и високата обществена значимост на проблемите в жилищния сектор.

Презентация на Национална жилищна стратегия на Република България – основни постановки