ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2010 г.

Успоредно с традиционните проучания касаещи жилищния фонд и жилищните пазари е направено е проучване и анализ на жилищния фонд, обитаван от ромското население.
Изследвано е състоянието на жилищния фонд в определени роммски квартали в град София:
– квартал “Христо Ботев” бивш “Абисиния”, район Слатина,
– квартал “Факултета”, район Красна поляна ,
– квартал “Филиповци”, район Люлин.
Направени са характеристики на кварталите по: Местоположение и достъп до квартала; Общи особености на квартала; Специфични устройствени характеристики; Етнически проблем. Изследване и описание на сградния фонд, Обекти на общественото обслужване, Достъп до инфраструктура, Население, трудова заетост, Планова осигуреност, Собственост на терена. Описани са основните проблеми на ромските квартали: социални, устройствени, екологични, жилищни.

Година:
2010

Статус:
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев