ENG

< Назад

Устройствени планове:

2019

• Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони
• Регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2
• Морски пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.
• Изменение на Общ устройствен план на община (ОУПО) Братя Даскалови

2018

2017

• Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Гърлянски черешарник”, землище гр. Кюстендил
• Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на местност „Белия камък”, землище гр. Кюстендил
Продължаващи договори, сключени през 2015 и 2016 г.

2016

Общ устройствен план на община (ОУПО) Добричка, 2016 –
Общ устройствен план на община (ОУПО) Карнобат, 2016 –
Общ устройствен план на община (ОУПО) Златоград, 2016 –
Общ устройствен план на община (ОУПО) Неделино, 2016 –
Общ устройствен план на община (ОУПО) Хисаря, 2016 –
Общ устройствен план на община (ОУПО) Ракитово, 2016 –
• Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и техните землища, 2016
ПП за автобусен терминал Бургас, 2016 –
ИОУП Стара Загора и ПУП Бедечка- община Ст. Загора, 2016 –

2015

• Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 15- ти м.р., гр. Варна, 2015
• Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост, 2015
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Троян, 2015

2014

• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Каварна, 2014
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Кюстендил, 2014
• Подробен устройствен план – План за улична регулация за урбанизирани зони на територията на ПП „Врачански Балкан”, 2014
• Задание за изработване на ОУП на община Бяла Слатина и опорен план, 2014
• Общ устройствен план и екологична оценка на Община Малко Търново, 2014
• Общ устройствен план на община Сливо поле, 2014

2013

• Общ устройствен план на Община Панагюрище, 2013
• Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 г., 2013
• Концепция за пространствено развитие и отразяване на препоръки по съгласувания на Планово задание за ОУП на Община Омуртаг, 2013
• Планово задание и опорен план към ОУП на Община Сливо поле, 2013
• Устройствени проучвания за изменение на ОУП на Община Благоевград, 2013

2012

• Общ устройствен план на град Пещера и землището му, 2012
• Общ устройствен план на град Чирпан, 2012
• Общ устройствен план на гр. Асеновград и част от землището му, 2012

2011

• ПУП на Граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина”, 2011
• ПУП на Граничен контролно-пропускателен пункт „Салаш”, 2011
• Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ТЕЦ „Марица-Изток 3“, 2011
• Предпроектни проучвания за оразмеряване на необходимите терени за училища и детски заведения в София, 2011
• ПУП и ПРЗ на район Запад I и II част, 2011

2010

• Общ устройствоен план на курорт “Язовир Батак”, 2010
• Общ устройствен план на град Самоков и крайградската територия , 2010
• Общ устройствен план Община Долна баня, 2010
• ПУП-План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к.”Люлин”- 5-ти микрорайон, 2010
• Директивна план-схема за териториална структура и обемно-пространствено изграждане за североизточната част на град Стара Загора, включително територията на парк „Бедечка”, 2010
• Общ устройствен план на град Шумен, 2010

2009

• Подробен устройствен план на Курортно туристическо ядро „Смолянски езера”, 2009
• ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Ален мак” – Благоевград, 2009
• ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Орлова чука” – Благоевград, 2009
• ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 1”- Благоевград, 2009
• ПРЗ-Актуализация на ж.к. “Еленово 2”- Благоевград, 2009
• План за улична регулация на к.к. “Чайка”, Община Варна, 2009
• План за улична регулация на С.О.“Зеленика“, Община Варна, 2009

2008

• Общ устройствен план на Община Благоевград, 2008

2007

• Общ устройствен план на Община Аврен, 2007
• Общ устройствен план на Община Велинград, 2007

2006

• План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 1“, гр. София, 2006
• План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 2“, гр. София, 2006

2005

• Общ устройствен план на Стара Загора и крайградска територия, 2005

2004

• Общ устройствен план на Община Варна, 2004

2003

• Общ устройствен план на град Кърджали, 2002