ENG

Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към Устройствени планове
< Назад към ГИС и бази данни
< Назад към Международни проекти

Трансграничен проект MARSPLAN BS II, България/Румъния за съвместно планиране в трансгранични зони: акватория и прилежащи зони

Година на изпълнение:

Статус:

Възложител:

Ръководител:

Авторски колектив: