ENG

2015

31.05.2015 Важна е информираността за възможностите на ГИС технологиите в устройството на територията, Проф. д-р арх. Веселина Троева, Градът.bg

31.05.2015 ГИС отдавна са задължителен елемент при изготвяне на устройствени планове, Мария Новакова, Градът.bg

31.05.2015 Бъдещо приложение на ГИС би могло да бъде изграждането на информационни системи за устройствено планиране към общините, арх. Ирина Ангелова, Градът.bg

31.05.2015 Все повече експерти използват ГИС в изработката на различни планови документи, урб. Мария Иванова, Градът.bg

04.05.2015 Кампанията “Общински устройствени планове”, Д-р арх. П. Еврев, Градът.bg

27.04.2015 Пространственото планиране и кампанията “общински устройствени планове”, Д-р арх. П. Еврев, Градът.bg

28.02.2015 Не е време за административно-териториална реформа, Д-р арх. П. Еврев, Градът.bg

17.01.2015 Система на градско планиране в Дания, Наталия Денева, Градът.bg

2014

2013

2012

2011

2009