ENG

Профил на купувача

ОБЯВА

„Национален център за териториално развитие“ ЕАД обявява търг за отдаване под наем на част от етаж VI в административна сграда с адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин“ №16-20, а именно:
• помещение №603-605 с обща използваема площ от 58,20 m2, годно за ползване за офис нужди, необорудвано с мебели и техника.

Оглед на наемната площ се извършва от 15:00 ч. до 16:00 ч., вторник, сряда и петък до 27.05.2022 г., включително. Огледът се извършва в присъствието на представител на дружеството.

Условията на търга са описани в тръжната документация, която може да бъде получена безплатно на описания адрес, етаж V, стая 505, или да бъде изтеглена от посочените тук връзки (тръжна документация, проект на договор за наем)

Попълнени документи за участие се приемат и регистрират до 12:00 ч. на 30.05.2022 г. или до 12:00 ч. на 06.06.2022 г., при повторно провеждане на търга.

Търгът ще се проведе с тайно наддаване, на закрито заседание на тръжната комисия на 30.05.2022 г. от 14:30 ч., в зала 401, етаж IV, в сграда с административен адрес: гр. София 1000, ул. „Алабин“ №16-20. Повторно провеждане на търга следва да се осъществи на 06.06.2022 г. от 14:30 ч. на същото място.

Допълнителна информация може да бъде получена всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. на тел.: 02 980 0308 или 087 983 3072.

Тръжна документация
Проект за договор

Публикувано на 12.05.2022 г. 15:53 ч.