ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Оценка на въздействието на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ), 2011

Оценката на регулациите в Закона за устройство на територията (ЗУТ) се извършва въз основа на договор за изпълнение на обществена поръчка № РД-02-29-399/18.11.11 г. между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Национален център за териториално развитие (НЦТР) ЕАД, София. Тя отразява основните постановки на Политиката на Европейския съюз за интелигентни регулации, на актуализираната Програма на правителството на Република България за по-добро регулиране в периода до 2013 г., както и най-важните изводи от работата по изменението и допълнението на ЗУТ през последната година.
Целите на оценката на регулациите са дефинирани в поредица от документи на ЕС, включително и в актуализираната програма на българското правителство за по-добро регулиране и са посочени по-горе. Очаква се с намаляването на тежестта върху бизнеса, административната власт и обществото, да се създадат по-добри условия за икономически растеж, с което по-бързо да се преодолее кризата в ЕС.

Година:
2011

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
проф. д-р арх. Веселина Троева

Екип:
д-р арх. Петко Еврев
адв. Валентина Бакалова
арх. Игор Янкулов
ик. Розалина Козлева
инж. Надежда Ярловска
ик. Стойко Дошеков
инж. Диана Антонова
урб. Ирина Мутафчийска
адв. Людмил Дамянов
инж. Христо Дечев
ик. Весела Милоева
урб. Милен Колев
адв. Пламен Пеев
д-р ик. Татяна Даскалова

Външни препратки:

Повече за проекта на сайта на Министерски съвет