ENG

Назад

Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари

.Националният център поддържа система за мониторинг на жилищния сектор. Тя е реално работеща и поддържана с информация с цел да обслужи възможно по-добре функционирането и управлението на сектора. Дейността по реализацията на отделните елементи на мониторинга по необходимост е паралелна, т.е. наблюдението на получената информация се извършва едновременно със структурирането на системата. Тя е перманентен процес, включващ непрекъснато изменение и усъвършенстване на инструментите, осигуряващи неговото функциониране.

Година:
2012

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев

Външни препратки: