ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Общ устройствен план на град Чирпан и землището му

Общият устройствен план на град Чирпан и землището му определя пространствената и функционална им структура и е основа за комплексното устройство на града по структурни единици. ОУП йерархизира елементите на комуникационната мрежа, оразмерява елементите на инженерните мрежи и зелената система. Планът отразява транспортните потоци на двете магистрали „Тракия“ и „Марица“ и техните развръзки. Терените, ситуирани около главните входно-изходни артерии на града са определени като подходящи за развитие на смесено-многофункционални зони. След направен социално-икономически анализ, ОУП ревизира зоните за обитаване и труд, в резултат, на което се предлага уплътняване на съществуваща производствена зона. Маркирани са места за седмичен отдих и маршрути за културно-познавателен туризъм, обвързващи археологическите обекти на територията на землището на града. Освен това, планът дава насоки за разработването на подробните планове в урбанизираните територии.

Година:
2012

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Чирпан

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
арх. Детелина Тотева
ик. Стойко Дошеков
ек. Емил Никитов
урб. Милен Колев
ланд. арх. Красина Цекова
инж. Людмила Дюлгерова
инж. Ценка Лозанова
инж. Емилия Гигова
арх. техн. Апостол Рангелов
геод. техн. Силвия Коцева

Външни препратки:

Повече за проекта на сайта на Община град Добрич