ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Подробен устройствен план за регулация и застрояване на граничен контролно-пропускателен пункт – Калотина

Площадката е решена съгласно заданието и предварителното съгласуване с представители на „Гранична полиция”, Министерство на финансите – Агенция митници, Агенция Пътна Инфраструктура и др. Разработени са:
А. Сектор “влизащи” МПС
Подсигурени са две ленти за влизащи товарни автомобили и извън габаритен товар. Трасето до проверката под новата козирка е върху съществуваща комуникация. След козирката чрез подсигурен равен участък товарните автомобили отиват в зоната за щателна проверка митническа. За леките автомобили и автобусите са предвидени 9 ленти -7 за леки и 2 за автобуси. При необходимост е подсигурена транспортната им връзка с халето за щателна митническа проверка.
Б. Сектор “излизащи” МПС
Предвидени са 7 ленти за леки автомобили, 2 ленти за автобуси и 5 ленти за товарни автомобили и извън габаритен товар.
Служебните автомобили захранват площадката и обектите със самостоятелен вход.Пешеходците са обособени като поток за проверка и обработка в самостоятелни тротоари, в най-вътрешната страна на “влизащи” и “излизащи”, в непосредствена близост до сградите.
Основно композиционно ядро на архитектурно-градоустройственото решение са сградите на паспортно-визовия и митнически контрол. Израстването им като обеми над навесите на кабинките за проверка, е търсено целенасочено и то е обобщен отговор на изследваните ограничители – релеф, технология, функция, традиция, естетика.

Година:
2011

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на финансите

Ръководител:
арх. Камелия Пешунова

Екип:
инж. Бойко Марков
арх. Пламен Ценов
инж. Илиана Гергинска