ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Подробен устройствен план за регулация и застрояване на граничен контролно-пропускателен пункт – Салаш

Предлаганото решение за Граничен контролно пропускателен пункт е консултирано в работен порядък със специалисти от Национална служба „Гранична полиция”.
Територията на бъдещия Граничен пункт е 6,53дка, с основна ос на разполагане на проверките, оста на довеждащият път в проект. На вход и изход са оформени два потока (влизащи и излизащи) с по една лента за транспортни средства. В зоната на граничната и митническа проверка се добавя още едно трасе, централно разположено между двете по-горни, което при нужда се превръща в трасе на проверка товарни автомобили, автобуси, съответно за влизащи и излизащи. Върху тротоарите ,разделящи трасетата са ситуирани кабинките на митническа и гранична проверка, с възможност за двустранно обслужване. Едностранно на преминаващия пътнико- и товаро- поток е ситуирана комбинирана сграда за служителите на всички служби и ведомства, имащи отношение към функцията на пункта. Всички проверки се извършват на трасето и под една обща козирка. Съгласно заданието е обособен паркинг за 10 служебни автомобили. На подходящи места, в непосредствена близост до кабинките за проверка на вход и изход са граничните бариери. За нередовни пътници са осигурени две възможности за обръщане на посоката. Най-близо до входа е разположен 5-кубиков подземен резервоар за вода за битови нужди. В най-отдалечения и върху най-ниския по вертикална планировка участък на пункта се ситуира локална пречиствателна станция. От нея отпадните води се събират в подземен резервоар за поливане на зелените площи и миене на трасетата на ГКПП.

Година:
2011

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
арх. Камелия Пешунова

Екип:
инж. Бойко Марков
арх. Пламен Ценов
инж. Илиана Гергинска