ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 1“, гр. София

Проектът предлага зониране и характер на застрояване на териториите, като нормите към съответните зони стават задължителни по отношение на прилагането им. Зоните са определени с режим на ползване и застрояване в зависимост от специфичното им предназначение и са съобразени с ОУП на Столична община. С проекта се предвижда запазване на всички елементи на социалната инфраструктура – училища, детски градини, магазини, ресторанти и други. Във възстановените имоти се предвиждат нови петна за развитие на системите на обществено обслужване и обитаване. Проектът е съпътстван от експертна оценка на зелената система съгласно изискванията на ЗУЗСО.

Година:
2006

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Столична община

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
инж. Огнян Ангелков
инж. Димитър Топлийски
арх. Детелина Тотева
ик. Стойко Дошеков
инж. Светла Василева
инж. Любка Стоянова
л. арх. Красина Цекова
арх.т. Апостол Рангелов