ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на м. жк. „Обеля 2“, гр. София

Проектът предлага зониране и характер на застрояване на териториите, като нормите към съответните зони стават задължителни по отношение на прилагането им. Зоните са определени с режим на ползване и застрояване в зависимост от специфичното им предназначение и са съобразени с ОУП на Столична община. С проекта се предвижда:
̶ запазване на структурата на междублоковите пространства;
̶ уплътняване на кварталите с нови обекти на подсистемата обитаване и обществено обслужване;
̶ предлагане на нови места за паркиране и гариране;
̶ доусъвършенстване на зелената система чрез експертна оценка на зелените площи, градини и междублокови пространства.

Година:
2006

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Столична община

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
инж. Огнян Ангелков
инж. Димитър Топлийски
арх. Детелина Тотева
ик. Стойко Дошеков
инж. Светла Василева
инж. Любка Стоянова
л. арх. Красина Цекова
арх.т. Апостол Рангелов