ENG
Наименование: Общ устройствоен план на курорт “Язовир Батак”
Фаза: Предварителен проект
Възложител: Община Батак
Разположение: Курорт язовир „Батак” е разположен в западните Родопи, община Батак, Област Пазарджик. Отстои на 4 км от Батак, на 7 км от Ракитово и на 12 км от Велинград.
Обща площ: 1856 ха
Година: 2010 г.
Авторски колектив: арх. Борислав Борисов – ръководител
инж. Елмира Бабачева – координатор, арх. Ира Кънева, ик. Стойко Дошеков, ик.геогр. Пенка Митева, инж. Стефчо Еленков, екол. Емил Никитов, инж. Йордан Банков, инж. Светла Василева, ик. Кирил Йорданов, арх. Детелина Тотева, л.арх. Красина Цекова, урб. Нурхан Реджеб, урб. Галина Алексова, урб. Милен Колев, инж. Димитър Топлийски, инж. Койчо Бояджиев, инж. Захари Стамболиев, арх.техн. Апостол Рангелов, арх. Петко Еврев – консултант
С ОУП на курорт „Батак” е определена общата структура и преобладаващото предназначение на териториите, видът и предназначението на техническата инфраструктура и опазването на околната среда.

Акцентът е даден върху съвместяването на природните дадености с антропогенните.

Предвидени са курортно-туристическите ядра, разположени дисперсно в разглежданата територия.

С развитието на курорта не се допуска негативно влияние върху природното богатство на курорта, защитени са обществено озеленените пространства, създадени са условия за изграждане на характерен архитектурен стил и образ, за да се постигне хармонично обемно-пространствено изграждане на курорта.

 

Ситуация