ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Общ устройствен план на град Велинград, село Драгиново и техните землища

ОУП на гр. Велинград и с. Драгиново представлява последващ етап на ОУП на новата община Велинград, като конкретизира предвижданията на последния. Планът определя и решава устройственото обемно-пространствено развитие на териториите на общинския център и с. Драгиново, транспортната и техническата инфраструктура, екологичните условия и тези за отдих и туризъм, в т.ч. минералните изводи и другите природни ресурси.

Година:
2016

Статус:
В разработка

Възложител: 
Община Велинград

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
урб. Бойко Кермекчиев
инж. Стоян Букиков
ик. геогр. Димитър Димитров
урб. Милен Колев
ик. Вероника Иванова
инж. Любка Стоянова
инж. Атанас Атанасов
арх. техн. Апостол Рангелов
геод. техн. Силвия Коцева