ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Общ устройствен план на община Велинград, 2007

Този план е разработен в периода 2008-2013 г. и е одобрен от Общинския съвет на община Велинград през 2014 г. Той обхваща териториите на община Велинград и новообразуваната община Сърница. Планът предлага нова транспортна връзка – обход на гр. Велинград, чрез който се изнася транзитното товарно движение от РПМ по ул. „Юндолска“. ОУПО определя устройствените режими на застрояване в населените места в общината, развитието на техническата инфраструктура, туризма и отдиха, опазването и експонирането на недвижимите културни ценности, вкл. археологията и съхраняването на природните ресурси на общината.

Година:
2007

Статус:
Приключен

Възложител: 
Община Велинград

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
урб. Бойко Кермекчиев
арх. Детелина Тотева
урб. Милен Колев
инж. Светла Василева
инж. Любка Стоянова
инж. Атанас Атанасов
арх. техн. Апостол Рангелов
геод. техн. Силвия Коцева