ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Общ устройствен план на гр. Асеновград и част от землището му, 2012

С ОУП на гр. Асеновград се предлага решение за пространственото развитие на града и за усвояването на нови територии за обитаване, отдих и туризъм. Планът предлага нова транспортна връзка – обход на града в посока гр. Смолян, чрез който ще се предотврати преминаването на транзитния поток през централната градска част. Внимание е отделено и на съхраняването и експонирането на недвижимото културно наследство на града.

Година:
2012

Статус: 
В разработка

Възложител: 
Община Асеновград

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
арх. Детелина Тотева
ик. Стойко Дошеков
ек. Емил Никитов
урб. Милен Колев
инж. Петя Арабаджиева
инж. Любка Стоянова
инж. Ангел Диков
арх.т. Апостол Рангелов
геодез.т. Силвия Коцева