ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Устройствени планове
< Назад към Проекти по години

Общински план за развитие на община Велинград 2014-2020 г.

Община Велинград е разположена в западния дял на Родопите и е най- голямата по площ община в Пазарджишка област- 803.8 кв.км. СПА и уелнес туризмът, Балнеотуризмът и съпътстващите ги услуги са едни от традиционните структурни опори на общинската икономика.
Изготвен е анализ на икономическото, социалното, екологическото и урбанистично развитие на община Велинград. Формулирана е визията за развитие на община Велинград в периода 2014–2020 г.: “Община Велинград ще се развива като утвърден курорт от национално и международно значение, СПА столица на Балканите, жизнеспособна териториално единица, с подобрен жизнен стандарт, привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции и туризъм, съхранена природна среда, традиции и култура.”
Дефинирани са 4 стратегически цели за развитието на община Велинград:
Стратегическа цел 1: Превръщане на общината в по-добро място за живеене и работа; балансирана конкурентноспособна общинска икономика с акцентиране върху иновации и икономика на знанието, съчетано с ефективно развитие на туризма.
Стратегическа цел 2: Повишаване на жизнения стандарт и намаляване на социалните неравенства
Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие
Стратегическа цел 4: Увеличаване капацитета на общинската администрация за координиране на институции, проекти и програми
За всяка от стратегическите цели на плана за развитие са адресирани приоритети, цели и мерки.

Година:
2013

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Велинград

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
ек. Емил Никитов
инж. Светла Василева
инж. Стоян Букиков
инж. Надежда Ярловска
урб. Мария Иванова
урб. Милен Колев
урб. Бойко Керемекчиев
ик. Вероника Иванова