ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил за периода 2014-2020 г.

Областна стратегия за развитие (ОСР) на област Кюстендил 2014 -2020 е е управленски документ от второ поколение. Следвайки принципа за приемственост, тя запазва стратегическата насоченост на старата областна стратегия за развитие, като я надстроява с цели и приоритети, гарантиращи съответен принос на област Кюстендил към националните ангажименти по „Европа 2020”. Тя се явява и стратегическа рамка за низходящите в йерархията на регионалното планиране, общински планове за развитие. Основната цел на ОСР Кюстендил е постигане на устойчиво хармонично развитие на област Кюстендил, чрез подобрена жизнена среда и непрекъснато развитие на човешкия капитал, икономически растеж чрез въвеждане на иновации и повишаване на конкурентоспособността, подобрена инфраструктура, инвестиционна атрактивност, при съхранено природно и културно наследство.

Година:
2012

Статус:
Приключен

Възложител: 
Областна администрация Кюстендил

Ръководител:
арх. Стойко Дошеков

Екип:
ик. геогр. Димитър Димитров
ек. Емил Никитов
инж. Светла Василева
инж. Надежда Ярловска
урб. Милен Колев
арх. Ирина Ангелова
урб. Бойко Кермекчиев
мат. Мария Новакова
арх. Стойчо Мотев