ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (Мониторинг), 2011

Наред актуалните пручвания на жилищния фонд и жилищния пазар през 2011 г. се представя по – подробно панелния жилищен фонд по етажност, стайност, площ, населеност, благоустроеност, възраст. Характеристики на строителните системи за ЕПЖС (номенклатури) и характеристика на панелните жилищни комплекси. Посочени са масовите дефекти в панелния жилищен фонд.
Направен е профил на 36 градски центрове с характеристика на жилищните сгради и жилища по конструкция.

Година:
2011

Статус:
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев