ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар през 2009 г.

Дейността по реализацията на отделните елементи на задачата е перманентен процес, включващ непрекъснато изменение и усъвършенстване на инструментите, осигуряващи неговото функциониране. Дейността по мониторинга е непрекъсната и в този смисъл не следва да се разглежда като еднократна разработка. Относително завършен характер имат само периодично публикуваните доклади, съдържащи актуална информация, анализ и оценка по определeни индикатори.
През 2009 г. беше заложено изследването на частния наемен сектор – с данни за фонда по показатели за местоположение, конструкция, площ, благоустроеност, цени, както и социална характеристика на наемателите и тяхната платежоспособност. Изследвани бяха развитите наемни пазари в големите градове. Целта е да се направи характеристика на този сектор и се очертаят тенденциите в неговото развитие.
Започна по-подробно изследване на ромските квартали.

Година:
2009

Статус:
Приключен

Възложител: 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
арх. Стойчо Мотев
инж. Наталия Денева