ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Концепция за туристическо райониране на България

В изпълнение на задачата авторският колектив от специалисти на катедра “Туризъм” на Софийския университет и НЦТР извърши следните дейности:

  • Обобщаване на теоретични постановки и нормативни изисквания
  • Анализ на чуждия и националния опит в туристическото райониране
  • Експертно предложение за туристическо райониране на България
  • Предложение за специализация на туристическите райони
  • Предложение за администриране, определяне на центрове на районите и обособяване на подрайони
  • Консултиране на предложенията със заинтересовани страни, провеждане на форуми за обществено обсъждане в предложените райони
  • Обобщение на резултатите от консултирането, предложение за окончателна схема на районирането и изготвяне на програма за реализация на концепцията

В резултат от извършените дейности и окончателния продукт на Концепцията Министърът на туризма издаде заповед за определяне на туристическите райони в България. Обособени са 9 туристически района, които са достатъчно големи, за да бъдат ясно разпознаваеми на туристическата карта и достатъчно малки, за да бъдат управлявани ефективно.

  • Създаване на регионални туристически продукти;
  • Осъществяване на регионален маркетинг и реклама;
  • Координация и управление на туризма на регионално ниво.

Година:
2014

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Министерство на икономиката

Ръководител:
Мариана Асенова

Екип:
Стойчо Мотев
Елка Дограмаджиева
Петко Еврев
Росица Охридска-Олсон
Павел Вълчев
Мария Иванова