ENG

< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години

Инвестиционен профил на община Омуртаг

Представени са активните фирми на територията на общината. По населени места са представени данни за незастроени урегулирани поземлени имоти, общински земеделски имоти и общински гори в землищата на селищата от общината. Анализирани са пазара на труда и бизнес сектора в общината. Разработката е на български и английски език.

OSR_SF_2013_urbanareas

Година:
2013

Статус: 
Приключен

Възложител: 
Община Омуртаг

Ръководител:
ик. Димитър Димитров

Екип:
урб. Мария Иванова
урб. Бойко Кермекчиев
урб. Милен Колев