ENG

Арх. Иван Бобев

Изпълнителен директор

ек. Емил Никитов

Главен експерт „Регионални анализи, екология и опазване на околната среда“

арх. Детелина Тотева Апостолова

Главен експерт „Пространствено и регионално планиране, териториално и селищно устройство“

арх. Пламен Ценов

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

Ик. Вероника Пенкова

Експерт „Икономически анализи“

инж. Тина Попова

Експерт „Техническа инфраструктура“

урб. Стойчо Владев

Специалист „Пространствени анализи, ГИС“

Нина Янакиева

Счетоводител