ENG

Арх. Иван Бобев

Изпълнителен директор

арх. Стойчо Мотев

Главен експерт „Регионални анализи, градско планиране, устройство на територията, жилищна политика, туризъм“

арх. Иван Димчев

Ръководител направление „Териториално и селищно устройство“

Светланка Алексиева – Урукова

Главен счетоводител

мат. Мария  Новакова

Ръководител направление „Информационно осигуряване, ГИС и международни проекти“

инж. Светла  Василева

Главен експерт „Регионални анализи, транспортна и техническа инфраструктура“

ик. Стойко Дошеков

Главен експерт „Регионални икономически анализи и социален сервиз“

арх. Детелина Тотева Апостолова

Главен експерт „Пространствено и регионално планиране, териториално и селищно устройство“

геогр. Димитър Димитров

Главен експерт „Регионални анализи, демография, социален сервиз, жилищна политика“

ек. Емил Никитов

Главен експерт „Регионални анализи, екология и опазване на околната среда“

арх. Ира Кънева-Христозова

Главен експерт „Териториално и селищно устройство“

арх. Камелия Пешунова

Главен експерт „Териториално и селищно устройство“

арх. Стефан Минчев

Главен експерт „Териториално и селищно устройство“

инж. Диана Антонова

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

Диана Бакалова

Старши счетоводител

урб. Бойко Кермекчиев

Експерт „Урбанизъм, ГИС“

урб. Милен Колев

Експерт „Урбанизъм, културно-историческо наследство“

арх. Пламен Ценов

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

Ик. Вероника Пенкова

Експерт „Икономически анализи“

инж. урб. Илиана Гергинска

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

инж. Калина Шилова–Джаникова

Експерт „Териториално и селищно устройство, Геодезия, ГИС“

арх. урб. Валерия Хитова

Експерт „Териториално и селищно устройство, ГИС“

инж. Тина Попова

Експерт „Техническа инфраструктура“

урб. Жозеф Насер

Експерт „Mорско пространствено планиране, стратегическо, регионално и трансгранично планиране“

урб. Стойчо Владев

Специалист „Пространствени анализи, ГИС“

техн. Силвия Коцева

Специалист „Геодезия, CAD“

Техн. Апостол Рангелов

специалист „Архитектура, CAD“

Нина Янакиева

Счетоводител

Василка Симеонова

Касиер-счетоводител