ENG

Нина Янакиева

Счетоводител

Постъпил в НЦТР: 2007 г.

Образование: Магистър по счетоводство

Отговорности: Отговаря за договорите с клиенти, банковите разплащания и дейностите по управление на човешките ресурси. Осъществява контрол на приходите и разходите на дружеството и регистрира хронологично финансови операции. Участва в подготовката на тръжни документации за участие в обществени поръчки.