ENG

Визитка Николова

Урб. Лилия Николова

Секретар

Постъпил в НЦТР: 2021 г.

Образование: Средно специално по строителство и архитектура – СГСАГ „Христо Ботев“
Бакалавърска степен по специалност „Урбанизъм“ – УАСГ

Проекти:
• Участие в събиране на информация (преброяване на потоците) към проект за „План за действие за територията на кв. „Манастирски ливади – изток““, към СУБ;
• Участие в събиране на информация (преброяване на потоците) и асистент в работилница с местните жители на район „Надежда“, към проекта URBiNAT;
• Участие в събиране на информация (преброяване на потоците и инвентаризация на градското обзавеждане) към проект за кв. „Витоша ВЕЦ-Симеоново“ и кв. „ Кръстова вада“, към СУБ.