ENG

техн. Силвия Коцева

Специалист “Геодезия, CAD”

Постъпил в НЦТР: 1994 г.

Образование: Средно специално по геодезия, фотограметрия и картография

Опит и квалификации: Познания в създаването на схеми и бази данни в сферата на устройственото планиране. Отлично владеене на CAD и GIS софтуери. Дългогодишен опит в разработването на общи и подробни устройствени планове и кадастрални планове.

Значими проекти:
• Участие в екипи, разработващи кадастрални планове на населени места – Добрич, Перник, Радомир, Обзор, Каварна, ски център гр. Банско, КК Боровец;
• Участие в колективи, разработващи ПУП – ПРЗ, ПР, ПУР за населени места или части от тях – Добрич, Ловеч, Горна Оряховица, Кърджали, Перник, Радомир, Видин, Каварна, Троян, Пазарджик, Чирпан;
• Инженерна геодезия – трасировки – кабинков лифт – гр. Банско, седалков лифт – 3 –гр. Банско, седалков лифт – Пампорово;
• Планове за земеразделяне – с. Бяло поле, с. Осиковица.