ENG

ик. Стойко Дошеков

Главен експерт „Регионални икономически анализи и социален сервиз“

Постъпил в НЦТР: 1979 г.

Образование: Магистър по икономика

Опит и квалификации: Проектантски опит в областта на териториалното устройство и регионалното развитие в разделите демография, обществено обслужване, икономически сектори, обитаване. Участвал е в разработване и прилагане на нормативни документи в областта на териториалното и селищното устройство. Има множество научни и методически разработки и презентации. Преподава в бакалавърската програма по Урбанизъм в УАСГ.

Значими проекти:
• Дългогодишен ръководител или главен консултант на разработки за територията на община Кюстендил и областта – ОУПО Кюстендил, 2014, Общински план за развитие, 2014, Областна стратегия за развитие, 2012;
• Отговаря за раздели демография, обществено обслужване, икономика и обитаване при разработването на над 20 ОУП на градове, сред които Видин, Костинброд, Перник, Благоевград, Петрич, Пазарджик, Кърджали, Стара Загора, Пловдив, Ямбол, Каварна, Добрич, Силистра, Русе, Шумен, Ловеч, Белене, Горна Оряховица, София и Плевен;
• Участва в изготвянето на множество ОУПО: Видин, Видин-Калафат, Ботевград, Правец, Ихтиман, Панагюрище, Червен бряг, Белене, Тунджа, Каварна, Силистра, Любимец;
• Ръководител на екипа, разработващ ИПГВР на гр. Търговище, 2012 и член на колективите, работещи по ИПГВР на градовете София и Добрич;
• Работил по градоустройствени разработки за населени места в Ангола и Либия;
• Взел е участие в колектив за изработване на Национална стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2020 г., 2011 и Национална концепция за пространствено развитие на Република България за периода 2013-2025 г., 2012;
• Работил е като ръководител и в колектив по раздели капацитетни възможности на територията – рекреационен капацитет, обществено обслужване, икономически сектори в множество проекти в областта на курортно-туристически локализации – летни и зимни центрове;
• Член на екипи за разработване на множество ПУП на населени места , части от тях и производствени зони, на редица стратегии и планове за развитие на общини и области, на концепции за пространствено развитие на общини.