ENG

арх. Иван Димчев

Ръководител направление „Териториално и селищно устройство“

Постъпил в НЦТР: 1975 г.

Образование: Магистър по архитектура

Специализации: “Развитие на градовете” – Сеул, Република Южна Корея; Институт по регионално развитие – Варшава, Полша; Урбион – Братислава, Словакия; Будапеща, Унгария

Опит и квалификации: Притежава пълна проектантска правоспособност. Дългогодишен опит в сферата на устройственото планиране. Познава в детайли нормативната уредба в сферата на регионалното развитие и териториалното устройство. Носител на множество награди от национални конкурси в областта на селищното устройство и архитектурата.

Значими проекти:
• Дългогодишен ръководител на проекти на територията на гр. Добрич и областта:
o Общи устройствен план на общини (ОУПО) Добричка, 2016, Добрич, 2015 и Каварна, 2014;
o Областна стратегия за развитие на област Добрич за периода 2014-2020г., 2014;
o ИПГВР на гр. Добрич, 2014 – ръководител от страна на НЦТР ЕАД;
o Директивен план на гр. Добрич;
o ОУП – гр. Добрич, гр. Шабла;
o Подробни устройствени планове (ПУП) на територията на гр. Добрич в периода 2004 – 2011 г. и на гр. Балчик – в периода 2004 – 2006 г.
• Ръководител на екипи за изработване на ОУП на градовете Ловеч, Ямбол, Кърджали и др.;
• Ръководител екипи по изпълнение на четири международни договора за изработване на общи и подробни планове в Ангола и Либия, участва в изработването на ОУП Дамаск (Сирия);
• Ръководител екипи за изработване на ПУП на структурни единици (централни градски части, жилищни комплекси, производствени зони и др.) за градовете Ловеч, София, Ямбол, Кърджали, Елхово, Козлодуй, Радомир, Карнобат и др.;
• Ръководил е екипи за изработване на Концепции за пространствено развитие общини (КПРО) – Вълчедръм, 2014, Полски Тръмбеш, 2013

Награди: Първа награда на САБ и златен медал за ОГП на град Ловеч от Национален преглед на архитектурата. Трета награда на САБ и бронзов медал за Пешеходна зона Елхово от Национален преглед на архитектурата. Трета награда на САБ и бронзов медал за развитие на населените места в ареала на завода за тежко машиностроене Радомир от Национален преглед на архитектурата.