ENG

Визитка Владев

Урб. Стойчо Владев

Специалист „Пространствени анализи, ГИС“

Постъпил в НЦТР: 2021 г.

Образование: Магистър по „Урбанизъм“ – УАСГ

Проекти:
• Изменение на Общ устройствен план на община Кюстендил;
• Изменение на общ устройствен план на община Троян;
• Морски пространствен план на Република България;
• Проект за трансгранично сътрудничество България – Сърбия;
• Проект за трансгранично сътрудничество България – Турция.

Умения/Отговорности:
Владеене на ГИС и CAD софтуер. Умение за създаване на бази данни и схеми свързани с устройственото планиране.