ENG

Визитка Алексиева – Урукова

Светланка Алексиева – Урукова

Главен счетоводител

Постъпил в НЦТР: 2021 г.

Образование: Магистър по счетоводна отчетност и финансов контрол

Отговорности: Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна дейност на НЦТР ЕАД. Извършва икономически анализи на стопанската дейност и осъществява вътрешен финансов контрол.