BG

Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари

Наименование: Мониторинг на жилищния сектор и жилищните пазари
Фаза: Окончателен проект (Предадена)
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Разположение: България, области, общини, градове и населени места
Обща площ:
Година: 2010 г.
Авторски колектив: Димитър Димитров – ръководител
Стойчо Мотев

Националният център поддържа система за мониторинг на жилищния сектор. Тя е реално работеща и поддържана с информация с цел да обслужи възможно по-добре функционирането и управлението на сектора. Дейността по реализацията на отделните елементи на мониторинга по необходимост е паралелна, т.е. наблюдението на получената информация се извършва едновременно със структурирането на системата. Тя е перманентен процес, включващ непрекъснато изменение и усъвършенстване на инструментите, осигуряващи неговото функциониране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>