ENG

< Назад към Устройствени планове
< Назад към Стратегии и регионално планиране
< Назад към Проекти по години
< Назад към ГИС и бази данни

Общ устройствен план на община Сливо поле

Предвижданията на ОУПО Сливо поле създават основата, върху която се реализират целите за социално-икономическо и пространствено развитие на общината. С проекта се определят осите за развитие на територията, функционалната структура на населените места, потенциалите за развитие на промишлеността, селското стопанство, културно-познавателния туризъм, транспортната и техническата инфраструктура.

Година:
2014

Статус: 
В разработка

Възложител: 
Община Сливо поле

Ръководител:
арх. Ира Кънева

Екип:
урб. Бойко Кермекчиев
ик. Димитър Димитров
ик. Вероника Иванова
урб. Милен Колев
екол. Емил Никитов
инж. Стоян Букиков
инж. Атанас Атанасов
инж. Любка Стоянова
урб. Соня Григорова
арх. техн. Апостол Рангелов
геод. техн. Силвия Коцева